Porezno savjetovanje

Cilj poreznog savjetovanja je:

  • smanjenje poreznih obveza poduzeća na zakonom dopušten način
  • savjetovanje o poreznom tretmanu (postojanju/nepostojanju obveze poduzeća za plaćanje poreza) u različitim poslovnim situacijama

Osnovni preduvjet poreznog savjetovanja je ispravno tumačenje poreznih propisa. Nažalost, porezni propisi izuzetno su opsežni i često se mijenjaju, što poduzećima otežava mogućnost ispravnog tumačenja poreznog tretmana različitih specifičnih poslovnih situacija. Zbog pogrešnog tumačenja propisa poduzeće na pojedinim pozicijama plaća previše, a na drugima premalo poreza, čime se dovodi u nepovoljan položaj. Navedeni problemi mogu se izbjeći povremenim angažiranjem profesionalnih poreznih savjetnika, čiji su zadaci provjeriti ispravnost poreznog tretmana poslovnih transakcija te optimalizirati porezni položaj poduzeća.