Predstečajne nagodbe

Priprema dokumentacije za predstečajne nagodbe obuhvaća cjelokupnu opću i financijsku dokumentaciju poduzetnika te izradu plana financijskog i operativnog restrukturiranja.