Revizija

Revizija godišnjih financijskih izvještaja obvezna je za sva poduzeća s prihodom većim od 30.000.000 Kn. Ukoliko poduzeće reinvestira dobit radi unosa u temeljni kapital i korištenja olakšice poreza na dobit, obvezna je revizija godišnjih financijskih izvještaja i revizija povećanja temeljnog kapitala.
Za projekte financirane iz EU fondova obvezna je revizija ukoliko iznos projekta premašuje 1.500.000 Kn.