EU FONDOVI

Pisanje projekata za financiranje iz fondova EU odvija se po utvrđenim pravilima objavljenih natječaja.

Projekti financirani iz EU fondova podliježu pravilima o javnoj nabavi. Odstupanja od načela javne nabave rezultiraju obvezom povrata zaprimljenih sredstava.