Planovi restrukturiranja

Ekonomska kriza povezana s padom potražnje kupaca uzrokuje naglo pogoršanje poslovne pozicije brojnih poduzeća koje se očituje u:

  • smanjenju prihoda od prodaje;
  • smanjenju rezultata;
  • produljenju rokova naplate potraživanja;
  • produljenju vremenskog perioda potrebnog za prodaju zaliha;
  • smanjenju likvidnosti poduzeća;
  • smanjenju investicija.

Plan restrukturiranja poduzeća zahtijeva cjelovito rješavanje svakog pojedinog problema. Podlogu za pripremu korektivnih mjera čini dubinska financijska i poslovna analiza poslovanja poduzeća.

Cilj plana restrukturiranja je:

  • usklađivanje prihoda i rashoda poduzeća (sanacija financijskog rezultata)
  • usklađivanje primitaka i izdataka (sanacija novčanih tokova)