Društveno odgovorno poslovanje

Zbog svojeg položaja i značaja u današnjem društvu, poduzeća imaju odlučujuću ulogu u postizanju održivog razvoja. Društveno odgovorno poslovanje poduzeća obuhvaća sljedeće dimenzije:

  • gospodarsku
  • socijalnu

Gospodarska dimenzija društveno odgovornog poslovanja poduzeća sastoji se od prihvaćanja normi dobrog poslovnog upravljanja, poštenog odnosa poduzeća prema zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i ostalim suradnicima te smanjenja negativnih utjecaja na okoliš.

Socijalna dimenzija društveno odgovornog poslovanja sastoji se od stvaranja novih radnih mjesta, poštovanja prava zaposlenika, borbe protiv siromaštva te donacija za dobrotvorne svrhe.

Sadašnji društveni, socijalni i ekološki problemi u svijetu upućuju na potrebu svakog poduzeća da vlastitim djelovanjem pridonese stvaranju NOVE EKONOMIJE, koja će osigurati dugoročan stabilan rast poduzeća bez negativnih utjecaja na okoliš i društvo.