Osnovni podaci

Valzor d.o.o.
Ožujska 5
10110 Zagreb
MBS: 080706180
OIB: 37331287648
Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu
Direktor: dr.sc. Valentina Salaj Ćetković (životopis)

Kontakti poduzeća:
Tel./fax. 01/8896-839
Mob. 095/200-2000, 095/200-3000
E-mail: info@valzor.hr