Misija

 

Misija poduzeća Valzor d.o.o. je povećanje efikasnosti i efektivnosti klijenata putem pružanja kvalitetnih poslovnih i poreznih savjeta vezanih za upravljanje poduzećem.

U današnjem turbulentnom vremenu više nego ikad postoji potreba za vrhunskim uslugama iz područja:

 

  • pripreme dokumentacije za kreditiranje poslovnih investicija i tekućeg poslovanja
  • financija i računovodstva
  • savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • poreznog savjetovanja
  • kriznog menadžmenta
  • pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije

 

Poduzeće Valzor d.o.o. utemeljeno je sa željom omogućavanja klijentima da koriste cjeloviti spektar usluga iz navedenih područja. Sve usluge temelje se na individualnom pristupu i prilagođavanju potrebama svakog pojedinog klijenta.