Misija

Misija poduzeća Valzor d.o.o. je povećanje efikasnosti i efektivnosti klijenata putem pružanja kvalitetnih poslovnih savjeta vezanih za upravljanje poduzećem.

U današnjem turbulentnom vremenu više nego ikad postoji potreba za vrhunskim uslugama iz područja:

  • pripreme projekata za financiranje iz fondova Europske unije
  • pripreme dokumentacije za kreditiranje poslovnih investicija i tekućeg poslovanja
  • financija i računovodstva
  • savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
  • kriznog menadžmenta

Poduzeće Valzor d.o.o. utemeljeno je sa željom omogućavanja klijentima da koriste cjeloviti spektar usluga iz navedenih područja. Sve usluge temelje se na individualnom pristupu i prilagođavanju potrebama svakog pojedinog klijenta.