Poslovni planovi

PREPORUČENI SADRŽAJ POSLOVNOG PLANA (prema uputi HBOR-a) do 700.000,00 kuna predračunske vrijednosti ulaganja

1. PODACI O PODUZETNIKU
1.1. O osobi poduzetnika
1.2. Procjena poduzetničke sposobnosti
2. POLAZIŠTE
2.1. Nastanak poduzetničke ideje
2.2. Razlozi osnivanja
2.3. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata
3. PREDMET POSLOVANJA (PROIZVODI ILI USLUGE)
4. TRŽIŠNA OPRAVDANOST
4.1. Tržište nabave
4.2. Tržište prodaje
5. TEHNOLOŠKO-TEHNIČKI ELEMENTI POTHVATA
5.1. Opis tehnologije
5.2. Struktura troškova
5.3. Struktura i broj zaposlenih
6. LOKACIJA
7. ZAŠTITA OKOLINE
8. FINANCIJSKI ELEMENTI POTHVATA
8.1. Investicije u osnovna sredstva
8.2. Proračun amortizacije
8.3. Kalkulacija cijena
8.4. Troškovi poslovanja
8.5. Investicije u obrtna sredstva
8.6. Izvori financiranja
8.7. Račun dobiti i gubitka
8.8. Pokazatelji učinkovitosti
8.8.1. Financijski tok (primici i izdaci)
9. ZAKLJUČAK