Javna nabava za EU projekte

 

EU projekti se provode po načelima javne nabave. Odstupanja od načela javne nabave rezultiraju obvezom povrata zaprimljenih sredstava. Naše poduzeće pruža usluge izrade potrebne dokumentacije i savjetovanja za klijente koji provode EU projekte, a usluge izvršavaju certificirani specijalisti javne nabave.