Društveno odgovorno poslovanje

Zbog svojeg položaja i značaja u današnjem društvu, poduzeća imaju odlučujuću uloguu društveno odgovornom poslovanju. Društveno odgovorno poslovanje poduzeća obuhvaća sljedeće dimenzije:

  • gospodarsku
  • socijalnu

Gospodarska dimenzija društveno odgovornog poslovanja poduzeća sastoji se od prihvaćanja normi dobrog poslovnog upravljanja, poštenog odnosa poduzeća prema zaposlenicima, kupcima, dobavljačima i ostalim suradnicima te smanjenja negativnih utjecaja na okoliš.

Socijalna dimenzija društveno odgovornog poslovanja sastoji se od borbe protiv siromaštva, stvaranja novih radnih mjesta, poštovanja prava zaposlenika i donacija za dobrotvorne svrhe.

Sadašnji društveni, socijalni i ekološki problemi u svijetu upućuju na potrebu svakog poduzeća da vlastitim djelovanjem pridonese
stvaranju NOVE EKONOMIJE, koja će osigurati dugoročan stabilan rast poduzeća bez negativnih utjecaja na okoliš i društvo.