Životopis

Valentina Salaj Ćetković radila je u privatnim poduzećima od 1999. godine, na radnim mjestima Asistent za financije, Voditelj
financija, Financijski direktor i Direktor. 2009. godine osnovala je vlastito poduzeće Valzor d.o.o. za poslovno savjetovanje. Doktorirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu iz područja poslovnog planiranja. Za doktorsku disertaciju primila je godišnju nagradu Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika. Certificirana je konzultantica Hrvatske agencije za malo
gospodarstvo (HAMAG) za malo gospodarstvo i projekte EU.

Dr.sc.Valentina Salaj Ćetković objavljuje znanstvene i stručne članke u časopisima “Računovodstvo i financije” i “Ekonomski pregled”. Članica je Hrvatskog društva ekonomista te Udruge računovođa i financijskih djelatnika Zagreb.

Dodatni podaci o životopisu na web portalu “Tko je tko u hrvatskoj znanosti”:   http://tkojetko.irb.hr/znanstvenikDetalji.php?sifznan=20435